Meclise sunuldu! İşte 2028'de enflasyon, büyüme ve işsizlik oranı...

Ava

New member
Meclise sunuldu! İşte 2028'de enflasyon, büyüme ve işsizlik oranı...
2024-2028 dönemini içeren 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Planda, 2028'de gayrisafi yurt içi hasılanın 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
 
Üst